Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych.

NCBiR

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołana jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

PBS

Program wsparcia sektora nauki i przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych, wdrażany w oparciu o konkursy na dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

Założenia projektu

Tytuł projektu: "Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych"

Projekt dotyczy opracowania i wykonania układu mielenia z młynem elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania. Względem rozwiązań tradycyjnych układ zapewni znaczne zmniejszenie zużycia energii i wyższą wydajność technologiczną dzięki możliwości kształtowania granulacji produktu. W ramach projektu opracowywane są urządzenia dozujące nadawę i mielniki oraz klasyfikujące produkt dla pracy w układzie z recyklem. Całość wyposażona jest w system kontrolno-pomiarowy z opracowywanymi prototypowymi układami oceny jakości mielenia i stanu pracy młyna. Bezpośrednie sterowanie układem w sterownikach przemysłowych będzie wsparte algorytmami optymalizacji, uruchamianymi w nadrzędnym systemie SCADA. W trakcie projektu układ będzie przebadany w warunkach przemysłowych w kontekście różnych technologii i potrzeb potencjalnych odbiorców. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu Konsorcjum otrzymało 7 listów intencyjnych z różnych branż przemysłu potwierdzających atrakcyjność proponowanego rozwiązania w ich procesie produkcyjnym, oferujących pomoc przy realizacji projektu oraz zawierających deklaracje wdrożenia. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj stronę "O projekcie".

Projekt realizowany przez czteropodmiotowe Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Jednostka naukowa

Jednostka naukowa

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo

Zachęcamy do kontaktu!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub nawiązać współpracę, wypełnij poniższy formularz.